Door Mark op 23 juni 2021

Succesvol ondernemen in 7 stappen

Wat is succesvol ondernemen?

Men vraag mij vaak naar het geheim van succesvol ondernemen. Heel eerlijk, eigenlijk heb ik niet zoveel met deze term. Ik vind dat je gaat ondernemen of niet en als je ervoor kiest om te ondernemen, dan kies je voor de daar bijbehorende risico's en uitdagingen en wetenschap dat  focus, discipline en uithoudingsvermogen elementair zijn aan succes.

Hoe wordt je een succesvol ondernemer?

Ik neem jullie mee in de stappen die ik met de succesvolle ondernemers met wie ik werk doorloop om tot resultaat te komen. Laten we het de 7 stappen tot succes noemen.

Stap 1: Een krachtig fundament

De afgelopen jaren heb ik met veel ambitieuze ondernemers gewerkt. En dat doe ik nog steeds. Ondernemingen in diverse schaalgroottes en soorten. Van bouwonderneming tot sportschoolhouder. Altijd staat één ding centraal: het fundament. Een van de belangrijkste zaken als het gaat om je bedrijf. Toch wordt dit vaak vergeten of er wordt te weinig aandacht aan besteed. 

Als metafoor gebruik ik vaker het volgende: kijk eens naar het bouwen van een groot en krachtig kantoorgebouw. Er wordt een diepe kuil gegraven, met heipalen erin die ervoor zorgen dat het gebouw dat er bovenop staat niet verzakt. De diepte van de kuil inclusief de kracht van de heipalen bepalen dus hoe groot en breed het pand kan worden, dat gebouwd wordt. 

Het is dus van groot belang dat er een stevige fundering ligt, voordat zo'n kantoorpand gebouwd wordt. Een fundering waar je letterlijk op kunt bouwen.  Het kantoorpand wordt zonder fundering niet eens gebouwd. Waarom starten dan toch veel ondernemers met een bedrijf zonder een goed en stevig fundament?  Voor het runnen van een krachtige onderneming geldt namelijk precies hetzelfde. Echter heb ik het dan, wanneer ik het over de diepte van de kuil en de heipalen heb, over jou als persoon. In zowel je zakelijke als persoonlijke leven. 

Stap 2: Bepalen wat de plek is waar je je nu bevindt. Jouw punt A

Een vliegtuig kan niet naar Brazilië vliegen als het geen idee heeft waar het zich nu bevindt. Zonder startpunt en coördinaten is de reis vrij kansloos. Hetzelfde geldt voor jou als persoon. Je hebt vast een beeld bij waar je naartoe wil groeien, of wat je nog wil bereiken. Dat is punt B. Echter, om bij punt B te komen, moet je eerst weten waar je nu bent. Dat is punt A, de plek waar je je nu bevindt.

Zowel in je zakelijke als persoonlijke leven heb je vast bepaalde doelstellingen. Bijvoorbeeld doelstellingen die je helpen om het gewenste resultaat van je onderneming te behalen. Of misschien heb je wel bepaalde dromen die je graag wil realiseren. Om je doelstellingen te behalen, moet je eerst heel goed in kaart brengen waar je nu staat. Denk bijvoorbeeld aan je financiën. Of het aantal medewerkers dat je nu hebt. Waar sta je nu en waar wil je naartoe groeien? Zie dit als de basis.


Een ander belangrijk onderdeel 'dan wel niet het belangrijkste' van het in kaart brengen van je huidige situatie is: wie ben jij op dit moment?  Brutale eerlijkheid is een vereiste bij het kijken naar jezelf. We hebben altijd een stem in ons hoofd die ons er graag goed uit wil laten zien en wil voorkomen er slecht uit te zien. Als je helder hebt wie je op punt A bent, dan is het makkelijker om jezelf te creëren als de persoon die je moet zijn om punt B te behalen.  

Ga je punt A in kaart brengen? Besef goed dat het echt niet erg is als je nog niet bent waar je wil zijn. Mensen zijn vaak veel te veel bezig met wat ze (nog) niet hebben. Dit zie ik bij mensen om me heen als ook bij de ondernemers met wie ik, als ondernemerscoach, werk. Ze willen te snel gaan. Vervolgens balen ze als dit niet lukt of goed genoeg is. Met andere woorden, ze zijn onnodig kritisch op zichzelf. Omdat het even niet gaat zoals zij graag willen. Dit zorgt voor een negatieve spiraal en remt af.

Op het moment dat je accepteert waar je staat, creëer je een hoop ruimte voor jezelf om weer nieuwe en verdere groeistappen te maken


Zo was ik laatst in gesprek met de CEO van een drukkerij, een van mijn cliënten. Hij vroeg of ik een online meeting wilde organiseren met 5 van zijn managers. Het onderwerp dat centraal stond was 'Resultaat' en dan met name het achterlopen hierin. Na een aantal gerichte vragen te hebben gesteld aan deze groep, kwamen we al snel tot de conclusie dat deze mensen niet met elkaar op één lijn zaten. Maar ook dat de communicatie behoorlijk gebrekkig was, van januari 2020 tot aan nu. 

Kortom, het punt A van deze groep was volledig onduidelijk en hierdoor ontstonden er verwijten en teleurstellingen aan allerlei kanten. In deze eerste meeting heeft brutale eerlijkheid er dan ook voor gezorgd dat het team dichter bij elkaar is gekomen. De doelstellingen zijn vervolgens ook bijgesteld. Er volgen nog een paar meetings om dit volledig recht te trekken, maar de eerste verbeteringen zijn al doorgevoerd. 

Zo zie je, als je allemaal van een andere positie denkt te komen, kom je samen uiteindelijk nergens. Voor de samenwerking in een team, is dit funest!


Soms is het erg lastig om vanuit je eigen organisatie naar je eigen team te kijken. Of zelf naar je eigen leven te kijken. En concreet te formuleren wat jouw punt A en B zijn. Je zit er continu middenin, dus het is logisch dat je bepaalde dingen dan niet goed meer (over)ziet. Een business coach kan je hierbij helpen. Het werkt soms enorm verfrissend om even afstand te nemen van jezelf of je bedrijf en iemand anders je een spiegel voor te laten houden. Waar bevind jij je nu in je persoonlijke en zakelijke leven? Heb jij daar wel eens over nagedacht? 


Stap 3 Bepalen waar je naartoe wil werken: Je punt B

Stel jezelf een voetbalwedstrijd voor met twee teams. Een veld en een bal, maar geen goals om in te scoren. Zonder een doel speel je maar wat klakkeloos rond met de bal, zonder dat er echt iets gebeurt. Zo werkt het ook in een onderneming zonder duidelijke doelstellingen. Als niemand echt weet wat het doel is, kan het ook nooit gerealiseerd worden. Sterker nog, een doelloze dynamiek zal de effectiviteit van een onderneming doen slinken met alle gevolgen van dien.

Punt B maakt meetbaar waar je als onderneming naartoe beweegt. Neem punt A als vertrekpunt. Hier heb je bepaald waar de onderneming nu staat. Met het definiëren van punt B stel je een doel waar je naartoe gaat werken. Dit kan bijvoorbeeld een bepaalde jaaromzet of X nieuwe klanten zijn. Door deze gewenste jaaromzet vast te leggen, heb je een doel en kun je gaan werken aan een strategie om deze te realiseren. Het verdelen van de omzet over de periode en de invloed van diverse factoren die per onderneming verschillen, waardoor je de omzet vaak niet simpelweg door 12 kunt delen, laat ik in dit blog buiten beschouwing. 

Waar ik, als business mentor, voornamelijk op focus met mijn cliënten, zijn de keuzes die gemaakt moeten worden om van punt A naar punt B te komen. Inzet en toewijding staan buiten kijf, maar het maken van de juiste keuzes blijft vaak ingewikkeld.

De groei van een organisatie zit altijd in het stellen van een punt B en durven verplaatsen van punt B wanneer de doelstelling gerealiseerd is. Dit vraagt om een continue transformatie van jou als ondernemer en persoon.

Uitbreiden van business

Michel is een cliënt van me. Eigenaar van vier sportscholen en sinds vier jaar actief in de vitaliteitsbranche We werken nu 2 jaar samen.  In zijn sportscholen worden 1:1 personal trainingen gegeven aan ondernemers in stijlvol ingerichte ruimtes, waarin je zonder andere mensen te ontmoeten kunt werken aan je sportieve doelstellingen. Toen Michel voor het eerst met mij in contact kwam, zat hij voor zijn gevoel aan een plafond. Hij zag dat er meer uit te halen viel, maar wist niet goed waar te beginnen. Hier hebben we dus als eerste naar gekeken in onze samenwerking: de kijk van Michel op het uitbreiden van zijn business. Dit was voor hem enorm groot en daardoor kwamen er allerlei onmogelijkheden bij hem naar boven. 

Concreet punt B 

Tijdens het coachen is hij gaan zien dat de obstakels die hij zag, allemaal een creatie waren van zijn eigen interne wereld dialoog. Inmiddels weet hij dat hij zijn eigen wereld dialoog kan sturen. Michel wilde over 5 jaar uitgebreid zijn naar acht sportscholen. Acht boetieks is zijn Punt B. Hij weet op basis van de huidige vier locaties wat er nodig is om een vestiging rendabel te krijgen.

 • De duur van het werven van personeel
 • het aantal leden, 
 • de locatie
 • de periode die nodig is om routinematig te kunnen werken, bedraagt een dik jaar. 

Hij wil pas nieuwe locaties openen als de bestaande locaties winstgevend zijn. Michel heeft zijn Punt B daarom opgedeeld in 4 subdoelen (de locaties) en kan met zijn ervaring van de eerste vier locaties goed inschatten welke tijd er in bepaalde activiteiten gaat zitten om deze doelen te realiseren. Michel meet wekelijks en maandelijks de voortgang en de kwaliteit en stuurt bij waar nodig. Zo blijft zijn doel altijd duidelijk. Bovendien creëert deze duidelijkheid rust en vrije tijd voor nieuwe ontwikkeling.

Door het coachen en een aantal zaken inzichtelijk te maken, werd het uitbreiden voor hem ook minder groots en konden we concreet gaan focussen op de uitbreiding van de organisatie.

Stap 4: Accepteren dat voor je comfort kan ervaren, je eerst moet leren wat discomfort is.

Iedereen kent het wel, het gevoel van fysieke groeipijn die je hebt ervaren als kind. Deze groeipijn was oncomfortabel, maar belangrijk om door te maken. Om uiteindelijk een groter en krachtiger mens te worden. Hetzelfde geldt voor de spierpijn in je lichaam na een intensieve training. Dit is een teken dat je lichaam bezig is met groei. Dit geldt ook voor het uitbouwen van je bedrijf. Om je bedrijf te laten groeien zul je bereid moeten zijn om oncomfortabele keuzes te maken en pijn te lijden.

Rugby


Ik speel al jarenlang rugby. Als rugbyspeler vind ik dat rugby een sport is waar heel duidelijk zichtbaar (en voor mij ook zeker voelbaar) is, dat je door figuurlijke muren moet breken. Om ruimte te creëren voor groei. Bij rugby is het zaak dat je de bal aan de andere kant van het veld, achter de lijn van de tegenstander drukt.  

Om daar te komen móet je echter door een muur van 15 tegenspelers komen. Hierbij word je meerdere malen getackeld en geblokt. Je kunt je voorstellen dat dit bijzonder veel discomfort en pijn met zich meebrengt. Zolang je in staat bent om iedere keer weer op te staan, hoe pijnlijk dit ook is, dan ga je die eindlijn altijd halen.

Zo is het ook met het maken van groeikeuzes. We voelen ons comfortabel bij de dingen die we doen. Omdat 'we het altijd al zo doen'. Dat voelt veilig en vertrouwd. Vaak kiezen we de comfortabele weg als er iets moet gebeuren. Want ook dat voelt dan goed. Dankzij de comfortabele keuzes sta je waar je nu staat en ben je zoals je nu bent. Ga eens bij jezelf na: Wanneer was de laatste keer dat je écht uitgedaagd werd? Dat je iets heel lastig, spannend of eng vond? 

Comfort
De meeste mensen doen hun werk of leven hun leven, vaak vanuit hun comfort zone. Dit is een prettige zone. Voorspelbaar. Rust, vertrouwen, werken met routine en zekerheid. Alles gaat prima. Je blijft vasthouden aan bekende en vertrouwde zaken. Er komen verder niet of nauwelijks nieuwe uitdagingen op je pad. 

Discomfort
In de discomfort zone word je uitgedaagd. Je ontdekt nieuwe dingen die voor jou onbekend zijn en je verlegt je grenzen. Je krijgt in de meeste gevallen te maken met weerstand, pijn en soms lastige situaties. Het is onvermijdelijk dat niet alles verloopt zoals je vooraf hebt bedacht. Maar als je je grenzen verlegt en dingen doet die je normaal nooit deed, krijgt je leven meer uitdaging. Wil je je bedrijf laten groeien, dan ontkom je er vrijwel niet aan om oncomfortabele keuzes te maken.

Wanneer je uit je comfort zone gaat: 

 • je belevingswereld wordt groter
 • je (veer)kracht neemt enorm toe
 • je krijgt 'maar neemt vaak ook' meer verantwoordelijkheid
 • je ervaart meer rust 
 • je inspireert anderen
 • je maakt groeikeuzes die je anders niet zou maken

.

Stap 5 Leren omgaan met groeipijn

Er zijn twee vormen van beweging. Groei en krimp. Vrijwel elke ondernemer wil groeien. Maar om te groeien, moet je beslissingen (durven) maken. Soms zijn dit oncomfortabele beslissingen. Het maken van bepaalde beslissingen kan pijn doen. En kan groeipijn veroorzaken. Maar echte groei speelt zich altijd af buiten alles wat comfortabel is.

Flinke pijn


Groeipijn hoort bij een groeispurt. Dit kennen we nog uit onze kindertijd. Groei van het lichaam doet ook pijn wanneer gewrichten aan de groei moeten wennen. In het ondernemerschap is het niet anders. Groeien met je bedrijf is mooi. Vaak ook een doel, als ik kijk naar de gedreven ondernemers met wie ik werk. Maar hier zijn zij niet altijd op voorbereid. 

Een groeispurt kan de groei tegelijkertijd namelijk enorm afremmen. Of je bedrijf juist te hard laten groeien. En kan zo dus flinke pijn veroorzaken. Voor je bedrijf, je klanten, je gezin maar in het meest bijzonder: voor jezelf. Dag en nacht werken, geen energie meer uit je werk halen, humeurig zijn, zaken niet meer onder controle hebben en alleen nog maar brandjes aan het blussen. 

Zo'n situatie ontstaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Vaak speelt het al een tijdje. 

Herken je dit? Daarom is het belangrijk om goed om te gaan met groeipijn. Pas op de plaats maken en jezelf afvragen wat er aan de hand is. 

 • is het een capaciteitsprobleem?
 • is het tijdelijk of structureel?
 • doe ik eigenlijk nog wel wat ik echt wil doen?
 • wat was mijn oorspronkelijke ambitie ook alweer? 
 • heb ik voldoende structuur thuis? overleg ik voldoende met het thuisfront? 
 • heb ik een concreet punt B waar ik naartoe wil groeien?

Allerlei vragen die je jezelf kunt (en moet!) stellen als het gaat om de groei van je bedrijf.  

Het gevoel stil te staan


Een mooi voorbeeld van Klaas, met wie ik, als business mentor, al twee jaar samenwerk. Hij heeft het bedrijf van zijn vader 10 jaar geleden overgenomen. Een bedrijf in verkoop en verhuur van bouwmachines en materialen. Het bedrijf bestond toen al 25 jaar en had vanzelfsprekend een eigen visie en cultuur. Echter, tijden veranderen en Klaas besefte steeds meer dat doorgaan op dezelfde manier als de afgelopen 25 jaar niet zou leiden tot groei. Voor zijn gevoel stond het bedrijf stil. En dan zou het bedrijf automatisch krimpen. En dat was iets wat Klaas absoluut niet wilde. 

Samen hebben wij de bedrijfsprocessen en ambities in kaart gebracht en daar hele concrete (groei)doelstellingen aan gekoppeld. Met een duidelijke visie voor de toekomst. 

Transformatie in denken en aanpakken


Dit traject was niet altijd makkelijk en soms zelfs heel pijnlijk voor Klaas. Want 'ze deden toch altijd al hun best...' Toch hebben we samen doorgezet. En vanaf dat moment ging het snel. Transformatie in de manier van denken en aanpakken. Niet alleen van Klaas, maar ook van zijn medewerkers. Dit lieten de resultaten en het werkplezier groeien. 

Klaas staat nu echt als leider in zijn bedrijf en niet meer als baas die alleen maar van bovenaf bevelen geeft. Een gevolg hiervan is dat er duidelijker gecommuniceerd wordt. Zowel het management als de rest van het bedrijf is nu veel eerlijker tegen elkaar dan voorheen. Hierdoor ziet Klaas nu ook dat zijn medewerkers veel effectiever zijn. Zij hebben nu het gevoel het 'samen te doen' i.p.v. 'gecommandeerd te worden'. 

Vanzelfsprekend zorgde die groei ook voor de persoonlijke ontwikkeling van Klaas. Zo gaf zijn vrouw een tijd geleden bij aan Klaas dat zij een hele andere Klaas thuis heeft zitten. Ze had hem nog nooit zo aandachtig ervaren als nu wanneer ze met elkaar in gesprek zijn. Klaas is meer gefocust op zijn gezin. 


Groei begint altijd met het maken van keuzes. We zijn twee jaar verder en Klaas heeft de keuze gemaakt om een nieuw pand aan te kopen. En inmiddels ook gekocht. Waarom? De afgelopen twee jaar is zijn omzet verdubbeld met een gezonde marge. Eerste hele mooie resultaten. Maar een echte ondernemer wil altijd doorgroeien en nieuwe klanten. Klaas heeft dus als doel gesteld om de omzet volgend jaar weer te verdubbelen. En daar is echt meer ruimte en capaciteit voor nodig. 

Een echte ondernemer ziet altijd ruimte voor verbetering. Zo ook Klaas. Ik kijk enorm uit naar het groeipad dat ik met Klaas mag bewandelen. Herken jij je in bovenstaand verhaal? Vind je het lastig om bepaalde belangrijke beslissingen te nemen? Ik ga er graag eens over met je in gesprek.

Stap 6: Van verandering naar Transformatie

Transformaties zijn oncomfortabel. Dit hoort ook zo te zijn. Wanneer je je namelijk in een comfortabele situatie bevindt, doe je wat je altijd al deed. Je zit in een veilige omgeving en in een situatie van herhalende gewoontes en patronen. Verandering, aanpassing en ontwikkeling zijn nodig, om daadwerkelijk te transformeren. 

Veel mensen weten dat veranderen vaak enorm lastig is. Vaak willen we heel veel dingen anders, maar komt er in the end niet veel van terecht. 

Voorbeeld: je bent op een seminar en je hoort een prachtig verhaal van succesvol ondernemen waar je geïnspireerd door raakt. Je denkt: zo ga ik het ook doen! Je maakt een plan en start meteen met een aantal zaken. Na een paar weken of maanden word je geconfronteerd met je plan en je realiseert je dat er weinig van terecht is gekomen. Dat je weinig dingen écht hebt veranderd, anders hebt gedaan. Je komt erachter dat je ongemerkt toch weer in je oude patronen terecht bent gekomen. En dat je de dingen eigenlijk nog steeds doet zoals je altijd al deed. 

Of alle voornemens aan het begin van een nieuw jaar. Afvallen, stoppen met roken, meer sporten. In het begin van het jaar vliegen de prachtige beloftes je om je oren. Na een paar weken of maanden, zijn alle voornemens weer overboord gegooid. 

Herkenbare voorbeelden? 

Veranderen vs. transformeren

Mensen die veranderen, blijven in de kern wie ze altijd zijn geweest. Ze doen dingen tijdelijk. Ze gaan hier heel goed (vaak met volle energie) mee aan de slag, maar vallen na enige tijd vaak toch weer terug in oude patronen. 

Waar ligt dit aan? De grootste reden dat veranderen (en transformeren!) zo lastig is, is doordat ons gedrag aangestuurd wordt door ons reptielenbrein. Het oudste deel van onze hersenen. Je kunt je dus wel iets voornemen om te gaan doen, maar onbewuste processen kunnen deze voornemens behoorlijk saboteren. 

Een transformatie is een metamorfose. Simpel als ik het zo zeg, maar zeker niet gemakkelijk. Je moet dingen immers écht anders doen en aanpakken. 

Het roept weerstand in je op. Wanneer je dingen anders gaat doen, die je onderbewustzijn als 'dreiging' herkent, heeft je onderbewustzijn je geleerd om in de weerstand te schieten. En vrij snel alles weer op de oude en vertrouwde manier te doen. Voor je het weet ben je weer terug in je oude patronen en gedrag. 

Een getransformeerd mens stopt te doen wat hij altijd al deed en start de dingen te doen die hij nooit deed. Een getransformeerd mens stopt te zeggen wat hij altijd zei en start dingen te zeggen die hij voorheen nooit zei. 

Kortom, een blijvende verandering. Anders dus dan verandering is transformatie blijvend. 

Transformatie stopt nooit. Na iedere transformatie ontstaat er weer een nieuw punt A. Zodat je op basis van dat punt A weer verder kunt met jouw transformatie(proces).


Stap 7 Beslissing durven maken


Voor het runnen van een effectieve organisatie die jaar in jaar uit een gezonde groei doormaakt, is het van belang dat je instaat bent om beslissingen te nemen. Om impact te maken op de groei van jezelf als succesvol ondernemer en je bedrijf, heb je dagelijks te maken met het nemen van beslissingen. Hoe oncomfortabel deze soms ook kunnen zijn.

Er zit kracht in het maken van een beslissing! Dit betekent dat iedere beslissing die je neemt, bijdraagt aan de groei van jou als persoon. Zelfs als je niet weet wat je moet doen of beslissen, neem dan een beslissing en kom erachter of het voor je werkt. Werkt het niet, dan maak je een andere beslissing.

Het maken van een beslissing is krachtig, omdat het ruimte creëert, zowel in je hoofd als de realiteit. De feedback die ik vaak terug krijg van met de mensen met wie ik werk is dat ze bijzonder veel vrijheid ervaren, na het nemen van een beslissing. Omdat alles heel helder en overzichtelijk is geworden. De scheidslijn tussen ergens goed over nadenken of eindeloos gaan wikken en wegen is erg dun en die laatste ontneemt doorgaans veel kracht uit het fundament.

Vraag jezelf eens af...

Graag stel ik jou als lezer van mijn blog een aantal vragen die je voor jezelf mag beantwoorden.

 • Welke belangrijke beslissing moet jij nog maken in je persoonlijke leven waardoor jij krachtiger in je leven komt te staan?
 • Wat staat je in de weg om deze beslissing te maken?
 • Ben je bereid hiermee te dealen en toch de beslissing te maken?

Deze vragen kun je jezelf natuurlijk ook stellen met betrekking tot je zakelijke leven.

Het is na het beantwoorden van deze vragen goed om eens bij jezelf na te gaan, wat de reden is geweest waarom je tot dusver nog geen beslissing hebt gemaakt.

Het niet maken van een beslissing creëert een energielek. Op het moment dat je energie lekt, ben je altijd minder effectief en kost alles meer moeite dan wanneer een besluit neemt vanuit je eigen kracht. Deze kracht voorkomt onrust en stress. En zorgt bovendien voor duidelijkheid voor jezelf en je omgeving.

Graag besluit ik met een quote die ik ooit tegen ben gekomen op internet en hier naadloos op aansluit.

"Your life is a result of the choices you make. If you don't like your life. It's time to start making better choices."

geschreven Door: Mark
Als personal business mentor help ik bijzonder gecommitteerde ondernemers, managers en directeuren met wie ze moeten zijn, om zowel hun zakelijke als hun persoonlijke leven te laten groeien naar een volgend level. Na jarenlang bij defensie te hebben gewerkt als militair, heb ik mijn daadkracht, discipline en focus meegenomen naar de wereld van het ondernemen.
Volg mij op:
Vragen over ondernemen? 
plan een gratis sessie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gerelateerde blogs
Download nu de pdf!
Benieuwd hoe je door het implementeren van 7 stappen meer uit jezelf en jouw bedrijf haalt? Vraag de whitepaper ''succesvol ondernemen in 7 stappen'' aan en ik neem je mee in de stappen die ik doorloop met succesvolle ondernemers. Laten we het de stappen tot succes noemen.
Naam*
Email*
Ontvang hem gratis
Download nu de pdf!
Benieuwd hoe je door het implementeren van 7 stappen meer uit jezelf en jouw bedrijf haalt? Vraag de whitepaper ''succesvol ondernemen in 7 stappen'' aan en ik neem je mee in de stappen die ik doorloop met succesvolle ondernemers. Laten we het de stappen tot succes noemen.
Naam*
Email*
Ontvang hem gratis